Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Zabuni

Pakua GENERAL PROCUREMENT NOTICE (GPN) FOR THE FINANCIAL YEAR... 03-04-2019 - 30-06-2020