Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Maktaba ya Video

Maneja Mkuu Mstaafu, Mhandisi Boniface Njombe

Eng. Mbawala- EWURA