Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Ripoti

Pakua RIPOTI YA UKAGUZI JUU YA TAARIFA AZA FEDHA 2014/2015