Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Machapisho

Pakua Mpango wa Matununuzi wa 2018/2019
Pakua RIPOTI YA UKAGUZI JUU YA TAARIFA AZA FEDHA 2014/2015