Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Napataje data za maeneo ya jotoardhi

Kazi inaendelea............